Svar til: Er det tid til at sige farvel til dette forum?

Fora ASTRO-FORUM FORUMNYT, IDEER OG FORSLAG Er det tid til at sige farvel til dette forum? Svar til: Er det tid til at sige farvel til dette forum?

#317883

Bjarne
Moderator
  • Super Nova

Jeg beklager, at jeg i mange tilfælde ikke har fået forklaret indholdet i de valgte artikler. Der kommer blot så mange artikler hver dag, og det er tanken, at jeg vil vende tilbage, når jeg får tid. Jeg refererer kun omkring et par procent af alle nye artikler. En dansk kommentar kræver, at jeg læser hele artiklen. Ideen med et abstract og et link er, at jeg let kan finde artiklen igen. Det er ellers ikke så ligetil at finde en artikel i Science, da der er mindst 20 gange så meget om ikke-astronomiske emner. Det var mit håb, at nogen ville stille spørgsmål til nogle af artiklerne, så det kunne motivere mig til at forklare indholdet. Jeg kan ikke se, at de uforklarede artikler tager ret meget plads i databasen. Der sker bare så meget spændende for tiden. Om få år har vi både LSST teleskopet og the Square Kilometer Array. De vil uden tvivl få meget stor betydning. Begge projekter forudsætter anvendelse af AI på virkeligt store datamængder. Dette har betydet, at den kendte svensk-amerikanske kosmolog Max Tegmark er begyndt at producere videnskabelige artikler om anvendelsen af AI. Han er blevet specielt optaget af, hvordan man kan undgå, at AI får uønskede skadelige (disruptive) virkninger på samfundet. Han organiserede en underskriftsindsamling for en etisk anvendelse AI-forskningen. Denne er blevet underskrevet af mange AI-forskere og andre. Han frygter den mulige udvikling af kunstig superintelligens. Jeg faldt i denne forbindelse over bogen “The singularity is near”. Jeg kunne ikke tage disse ideer alvorligt, indtil jeg opdagede tænketanken “The singularity university”, som forsøger at overbevise verdens ledere om, at en superintelligens vil opstå inden år 2050. Jeg har derfor ændret holdning. Der er 8000 fagfolk inden for AI, som har skrevet under på, at man ikke kan afvise, at dette kan blive til virkelighed. Tegmark er ikke den eneste kosmolog, som advarer mod superintelligens. Den tidligere Astronomer Royal, Martin Rees har også skrevet under. Der er altså ikke tale om mine “private” holdninger.

Men indlæget blev provokeret af en artikel i Ingeniøren/Version2, som jeg kopierede. Det var første gang, at jeg så “Singularity University” omtalt på dansk.

Det var dog ekstremt at oprette en ny forening, for bare at undgå mine skriverier. Jeg vil som Torben opfordre til, at man selv skriver noget. Eller stiller spørgsmål om noget, som man har tænkt på. Det har været et motiv for mig at omtale nyheder, inden der kommer en pressemeddelelse.

Jeg ser, at Ingeniøre besvarer spørgsmål som dette:
Forskerne har længe haft en forestilling om, hvordan Solen ’virker’. Men før, man opdagede fusionsprocesserne; hvad tænkte man så, der foregik?
Spørgsmålet besvares af min tidligere kollega Christoffer Karoff, lektor på Aarhus Universitet.
Jeg er altså pensioneret lektor samme sted.
Jeg vil meget gerne besvare spørgsmål af denne type

Bjarne Thomsen