Svar til: Er det tid til at sige farvel til dette forum?

Fora ASTRO-FORUM FORUMNYT, IDEER OG FORSLAG Er det tid til at sige farvel til dette forum? Svar til: Er det tid til at sige farvel til dette forum?

#317942

Bjarne
Moderator
  • Super Nova

Filtersystemer baseret på interferensfiltre er notorisk vanskelige at transformere på grund af de skarpe kanter. De har til gengæld en højere transmission. Smalle og mellemsmalle systemer, herunder Strømgrens, er baserede på interferensfiltre eller spektrometre. Sådanne systemer fungerer bedst ved en stor gennemmønstring af af stjerner med samme instrument, eller hvis man begrænser sig til en bestemt klasse af stjerner.
Store rumprojekter anvende et bestemt sæt interferensfiltre igen ved observation af et stort antal stjerner. Man kan så sammenligne med teoretiske modeller kombineret med en kalibrering af hele systemet bestående af optik, filter og CCD.

Det drejede sig om Mike Bessels filtre, som approximerede UBVRI systemet. De enkelte profiler skal helst overlappe for at gøre en transformation mulig for forskellige stjernetyper. Jeg blev senere mere interesseret i HST-observationer og observationer med det infrarøde kamera på NOT. Jeg har ikke gemt disse filterberegninger.