Big Bang spørgsmål

Fora ASTRO-FORUM GENEREL ASTRONOMI Big Bang spørgsmål

 • Dette emne har 149 svar og 19 stemmer, og blev senest opdateret for 15 år, 4 måneder siden af hjertensfryd. This post has been viewed 10596 times
Viser 15 indlæg - 106 til 120 (af 150 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #7564

  john.st
  Deltager
   • Giant

   hjertensfryd wrote: Den elektromagnetiske stråling bevæger sig med lysets hastighed, det er en konstatering, men det behøver signalet i en stråling ikke at gøre.

   Strålingen er selve de elektromagnetiske felter. Signalet er en

   forstyrelse af de elektromagnetiske felter, en bølge, om du vil. Bølgen har derfor sin egen hastighed i selve strålingen og ikke dermed nødvendigvis strålingens hastighed.

   Vi udsender eet foton.

   Det bevæger sig med 299.792.458 m/s.

   Signalet bevæger sig med en lavere hastighed.

   Som en klar konsekvens heraf skilles stråling og signal.

   Hvis signalet ikke har samme hastighed som strålingen og de derved nødvendigvis skilles, hvordan – dvs. med hvilket middel – forestiller du dig så, at signalet transporteres?

   Din sammenligning med et skib i vand er helt hen i vejret.

   Bølger i vand har samme navn som elektromagnetiske bølger.

   En han-høne – en hane – har samme navn som en (vand)hane.

   Man kan tappe tusindvis af kubikmeter vand af en hane.

   Kan man så også tappe tusindvis af kubikmeter vand af en høne?

   hjertensfryd wrote: Så du kan nok se, at min påstand kan ikke bevises med den nuværende teknologiske kunnen, når vi taler om lys og stråling….

   Elektricitet opstår ved, at små arrige trolde løber gennem ledningerne. Du skal tænke dig, at troldene holder sig skjult, når ingen elektrisk strøm løber gennem ledningerne. At vi ikke kan observere troldene er ikke nødvendigvis et bevis for, at de ikke eksisterer.

   #7584

   hjertensfryd
    • Planet

    Til outlook

    nej, det er ikke ætertanken. Ætertanken hører mere over i Higgsfelt området. Hvor man jo netop antager, at der i vakuum findes et energifelt der forårsager rummets ekspansion. Den såkaldte “mørke energi”.

    Det interessante ved det er, at det elektromagnetiske felt faktisk er eksisterende inden selve strålingens signal bevæger sig gennem det elektromagnetiske felt, for ellers ville de elektromagnetiske feltforstyrrelser (signalet) ikke kunne bevæge sig gennem rummet.

    Dette elektromagnetiske felt er hørende til Jorden og er derfor ikke en såkaldt æter, da det elektromagnetiske felt er bundet til Jorden. Grunden hertil er, at det elektromagnetiske felt blot er to ud af tre energifelter, der hører sammen. Det sidste felt er det gravitationelle felt.

    Alle tre felter ligger vinkelret på hinandens rumplan, hvorfor netop det gravitationelle felt ikke er di-polet ligesom de to andre felter er det, for var gravitationsfeltet di-polet, ville hele universet gå i baglås.

    Grunden til at lys afbøjes i en universal gravitationel linse, er netop fordi lyset (den elektromagnetiske stråling) også indeholder et gravitationsfelt. Var der ikke et gravitationsfelt i strålingen, ville lyset ikke blive afbøjet af et gravitationsfelt / -linse.

    Derfor findes det elektromagnetiske felt inden en lysstråle sendes af sted fra Jorden, fordi det er indbefattet i det gravitationelle felt. Først når disse tre felter bliver forstyrret ved en handling her på Jordens overflade eller hvor det nu sker her ved jorden, vil en lysstråle bevæge sig gennem det elektromagnetiske felt.

    Hvordan det elektromagnetiske og gravitationelle felt skal defineres at være, inden det forstyrres, det har jeg ikke nogen anelse om, jeg antager blot at det forefindes også inden der opstår en stråling.

    Til John,

    før der overhovedet springer en elektron (dine såkaldte “trolde”) mellem to ladet elektriske modpoler eksisterer der et elektrisk felt, hvordan tror du ellers det vil være muligt for en elektron at bevæge sig, dersom der ikke var et felt inden og som trak elektronen væk fra anoden og hen til katoden. Det er først når spændingen (tiltrækningen/frastødningen) er stor nok til at elektronen kan springe, at elektriciteten opstår.

    At vi først opfatter elektriciteten når en elektron farer gennem det elektriske felt, er det fordi vi netop ikke får elektricitet ud af et elektrisk felt, førend det bliver forstyrret og en elektron farer gennem det.

    At du laver sjov, i stedet for at prøve at forstå meningen med min visuelle illustration med et skib gennem vand, så er det formentlig fordi du ikke vil erkende at fænomenet i vand faktisk er samme fænomen der sker i stråling.

    Vandbølger laver interferens ligesom lys gør det, vand opfører sig både som bølge og partikel ligesom lys gør det.

    Når et signal bevæger sig langsommere end selve strålingen, bliver signalet rødforskudt og mister ikke dermed sin forbindelse til strålingen. Det elektromagnetiske felt (strålingsfeltet) er bæreelementet, men bølgetoppen bevæger sig længere og længere væk fra sit startpunkt i strålingsfeltet og signalet (bølgetoppen) får en langsommere hastighed end selve strålingen. Bølgelængden bliver dermed også længere og lysstrålen bliver rødforskudt.

    Med venlig hilsen
    Lars Kristensen ☼

    #7608

    john.st
    Deltager
     • Giant

     hjertensfryd wrote: … Grunden til at lys afbøjes i en universal gravitationel linse, er netop fordi lyset (den elektromagnetiske stråling) også indeholder et gravitationsfelt. Var der ikke et gravitationsfelt i strålingen, ville lyset ikke blive afbøjet af et gravitationsfelt / -linse.

     Gravitation er rumtidens krumning omkring en masse. Lyset følger den korteste vej gennem den krumme rumtid. Lysets krumning omkring en masse er uden enhver forbindelse med gravitation indeholdt i elektromagnetisk stråling – hvilket jeg demonstrerede for dig på Astronomibladets forum for vel et års tid siden.

     Et ikke-lysende legeme ved 0 K har et “gravitationsfelt” (krummer rumtiden), men udsender ingen elektromagnetisk stråling.

     Et sort hul udsender ingen elektromagnetisk stråling, men har et “gravitationsfelt”.

     Et lysende legemes gravitation ændres ikke ved temperaturændring, selvom den elektromagnetiske stråling ændres.

     hjertensfryd wrote: …før der overhovedet springer en elektron (dine såkaldte “trolde”) mellem to ladet elektriske modpoler eksisterer der et elektrisk felt, hvordan tror du ellers det vil være muligt for en elektron at bevæge sig, dersom der ikke var et felt inden og som trak elektronen væk fra anoden og hen til katoden.

     Det såkaldte elektriske felt er i virkeligheden troldenes vrede. Den fremsatte hypotese er lige så velbegrundet i virkeligheden som din.

     hjertensfryd wrote: Vandbølger laver interferens ligesom lys gør det, vand opfører sig både som bølge og partikel ligesom lys gør det.

     “En steen kand ikke flyve.” “I kand ikke flyve” “Ergo er moerlille en steen.” — “Giv jer tilfreds, moerlille! Jeg skal strax giøre jer til menneske igen. En steen kand ikke tænke eller tale.” “Moerlille kand tale.” “a Gud ske lov, som en stakkels bonde-kone kand jeg tale” “Got. Ergo er moerlille ikke en steen.” Holberg: Erasmus Montanus.

     Elektromagnetiske bølger er to sæt sinoide bølger, som står vinkelret på hinanden, den ene elektrisk, den anden magnetisk.

     Elektromagnetiske bølger bevæger sig med 299.792.458 meter pr. sekund i vacuum og med 225.408.000 m/s i vand.

     osv.

     Bølger i vand er lodrette bevægelser i vandmassen.

     Bølger i vand har en maximal hastighed på lidt over 900 meter pr. sekund.

     Ergo er moerlille ikke en steen, og elektromagnestiske bølger har kun navnet og en vis overfladisk lighed til fælles.

     hjertensfryd wrote: Når et signal bevæger sig langsommere end selve strålingen, bliver signalet rødforskudt og mister ikke dermed sin forbindelse til strålingen. Det elektromagnetiske felt (strålingsfeltet) er bæreelementet, men bølgetoppen bevæger sig længere og længere væk fra sit startpunkt i strålingsfeltet og signalet (bølgetoppen) får en langsommere hastighed end selve strålingen. Bølgelængden bliver dermed også længere og lysstrålen bliver rødforskudt.

     Derimod er jeg imponeret over, at du i så høj grad kan have undgået at sætte dig ind i det emne, du fabulerer over.

     #7655

     hjertensfryd
      • Planet

      < ="-" ="text/; =utf-8">< name="ProgId" ="Word.">< name="Generator" ="Microsoft Word 10">< name="Originator" ="Microsoft Word 10">

      John,

      Jeg er et meget tålmodigt menneske – også over for folk der
      prøver at latterliggøre mig, for jeg bruger tit og ofte selvironi og er ikke
      bleg for at folk kan få den idé at prøve at latterliggøre mig.

      Det fortæller mig meget mere end du tror, om dig selv og slet
      intet om din viden.

      Du har lært at tro på krumningen af rummet, det tror jeg
      derimod ikke på.

      For mig er gravitationen et kraftfelt i lighed med de elektriske
      og magnetiske kraftfelter, gravitationen er blot ikke di-polet. Inden der sker
      en tiltrækning, henholdsvis frastødning af en elektrisk ladet partikel, skal
      der være et elektrisk felt der tiltrækker / frastøder partiklen. Er der ikke
      dette elektriske felt, vil den elektrisk ladet partikel ikke blive tiltrukket /
      frastødt.

      At du John, ikke kan se det på samme måde som jeg, det
      ligger jo nok i, at vi ikke er påvirket lige stærkt af den gamle fysikskole,
      med en Einsteins opfattelse af omverden.

      John.St wrote: Et ikke-lysende legeme ved 0 K har et
      “gravitationsfelt” (krummer rumtiden), men udsender ingen
      elektromagnetisk stråling.

      Fuldstændig rigtigt, med undtagelse om parentesen.

      Det ikke-lysende legeme er omsluttet af et energifelt, der
      består af et elektrisk, et magnetisk og et gravitationelt kraftfelt, hvor de
      tre kraftfelter ligger vinkelret på hinandens rumplan. Så længe der ikke sker
      en forstyrrelse af kraftfelterne, vil legemet ikke lyse og fortsat have en
      temperatur på 0 K. I det øjeblik der kommer en forstyrrelse af kraftfelterne
      omkring legemet vil legemet bevæge sig og derved få en temperatur >0 K.
      Herved vil legemet lyse med den frekvens der passer til temperaturens størrelse.
      Bliver legemets kraftfelter forstyrret med en kraft der får legemet til at bevæge
      sig (vibrere) og med en bevægelse af en sådan størrelse, at legemet får en
      temperatur på 2,73 K. vil legemet udsende en stråling der er magen til
      mikrobølgebaggrundsstrålingens.

      Vi ved at ”sorte huller” eksisterer, men vi ved ikke om de
      er ”sorte”. For os ser de sorte ud, fordi vi ud fra vor viden om dem, antager
      at de ikke kan udsende stråling, men vi ved ikke, hvad der reelt sker i og ved et
      ”sort hul”, hvorfor vi skal passe på med blot at forholde os til det vi kan
      observere og tillægge det vi observere som værende det eneste der sker ved et ”sort
      hul”.

      ”Sorte huller” udsender tilsyneladende ingen stråling, men
      har dog alligevel et elektromagnetisk/gravitationelt felt.

      Et ”sort hul” vil formentlig rotere og derfor have en
      faldtrykt form, hvor den gravitationelle kraft vil være størst ved ækvator
      af det ”sorte hul”. Det ”sorte hul” vil derfor have en lavere gravitation ved
      polerne, hvor der netop observeres jetstrømme af partikler. Partikelhastigheden
      vil være lavest nærmest det ”sorte hul” og blive forøget jo længere væk
      partiklerne kommer fra det ”sorte hul”.

      John.St wrote: Det såkaldte elektriske felt er i
      virkeligheden troldenes vrede. Den fremsatte hypotese er lige så velbegrundet i
      virkeligheden som din.

      Jeg fremfører ingen hypotese angående et elektrisk felt, for
      der er ingen lynudladning (elektronudladning) førend at det elektriske felt fra
      skyen, har afmærkes lynbanen gennem luften.

      Når det elektriske felt når ned til jorden og får fat på
      noget der giver en ledende effekt til de mange negativt ladede elektroner, der danser
      rundt på jorden, springer elektronerne af sted som lynet i en lynende fart. For
      lynet slår ikke ned, som ellers mange går og tror, fordi vi netop bruger
      udtrykket ”at lynet slår ned”.

      Det er videnskabeligt dokumenteret, ved hjælp af hurtige filmapparater,
      at lynet spring fra jord til sky og meget sjældent den modsatte vej.

      Men for at der kan opstå et lyn, vil der blive opbygget en
      lynbane, som det elektriske felt fra skyerne af, tilvejebringer. Derfor er min
      påstand om at der eksisterer et elektrisk felt, selv om der ikke er nogen
      udladning af elektroner, ikke en hypotese, men derimod en faktisk realitet.

      Vi er til stadighed udsat for elektriske og magnetiske
      felter også uden vores elektromagnetiske apparater. At vi ikke lægger mærke til
      dem, er kun fordi vort liv ikke er afhængigt af, at vi kan registrere dem.
      Fugle der flyver over store vandområder er total afhængige af at kunne
      registrere det magnetiske felt Jorden er omsluttet af og andre dyr er afhængige
      af, at kunne registrere elektriske felter.

      Vi bevæger os med andre ord gennem et hav af elektriske felter,
      uden at der af den grund farer elektroner ud fra vor næse eller fra vore
      omgivelser. Så det er ikke en hypotese, at der til stadighed forefindes et
      elektrisk felt, som ingen udladning skaber.

      John.St wrote: Elektromagnetiske bølger er to sæt sinoide
      bølger, som står vinkelret på hinanden, den ene elektrisk, den anden magnetisk.

      Elektromagnetiske bølger bevæger sig med 299.792.458 meter pr. sekund i vacuum
      og med 225.408.000 m/s i vand.

      At man har defineret elektromagnetisk stråling som et sæt
      sinoide bølger, er ikke fordi de er det, men fordi vi ikke kan give en bedre
      forståelse for den elektromagnetiske stråling.

      Faktisk er den elektromagnetiske stråling ikke to sinoide
      bølger, men derimod en stråling der på grund af de to kraftfelters vinkelrette
      rumplan i forholdet til hinanden, vil kraftfelterne skabe en kraftlinje og
      denne kraftlinje vil bevæge sig i en spiralformet bane i bevægelsesretningen. Så
      i virkeligheden er elektromagnetisk stråling muligvis spiralformet og ikke bølgeformet,
      med mindre man ser strålingen som en to-dimensional stråling. Tre-dimensionalt
      vil en elektromagnetisk stråling være spiralformet.

      John.St wrote: Derimod er jeg imponeret over, at du i så
      høj grad kan have undgået at sætte dig ind i det emne, du fabulerer over.

      Jeg er imponeret over, at du er bange for at se tingene i
      andre perspektiver end dem du er oplært i at se verden i.

      Flytter man ikke sit synsfelt væk fra det for tiden
      gældende, vil man aldrig komme til at erkende de fejl man i sin tillærte
      blindhed har ladet sig leve ind i.

      Jeg har på intet tidspunkt sagt, at det jeg fremkommer med
      er virkeligheden, men derimod en mulighed af virkeligheden, som man blot ikke
      tør gå ind efter for at afprøve, for tænk om det skulle være rigtigt, bare
      noget af det, hvad en så tossedum idiot som jeg siger, så er videnskaben godt
      nok på skideren.

      Men lad os da håbe, at jeg tager fejl, for
      videnskabsfolkenes skyld, for tager jeg fejl, kan jeg fint leve videre som det
      menneske jeg nu er og videnskabsfolkene kan leve videre med deres opfattelse af
      verden. For det vil jo helt kokse, dersom blot en flig af det jeg kommer med
      skulle være rigtigt.

      Du vil jo også bedre kunne leve med, at jeg kan betegnes som
      en Erasmus Montanus, for er der noget af det jeg siger, der skulle være rigtigt
      og som videnskabens folk aldrig ellers havde tænkt på, så vil du faktisk have
      det af helvede til – ikk’? For du har jo forsøgt at latterliggøre mig, så
      derfor kan vi jo håbe på, at jeg tager total fejl af det hele, men det
      fornemmer jeg at jeg netop ikke gør.

      Men det kan kun fremtiden vise.

      Når du med stort iver forsøger at latterliggøre mig, bruger
      du med andre ord Janteloven over for mig

      Jeg skel ikke tro at jeg er noget.

      Jeg skal ikke tro at jeg ved mere end jer.

      Jeg skal ikke tro at jeg er klogere end jer.

      Osv.

      John, jeg bruger selv Janteloven – over for mig selv.

      Jeg tror ikke at jeg er noget.

      Jeg tror ikke at jeg ved mere end jer.

      Jeg tror ikke at jeg er klogere end jer.

      Osv.

      For John, jeg ved om jeg ved mere og er klogere end jer, det
      er ikke noget jeg tror.

      Så skal vi ikke forholde os til emnet i stedet for at lave
      forsøg på latterliggørelse mv.

      For med latterliggørelse kommer vi ikke videre i forståelsen
      af den verden vi omgives af.

      Det er fint, at du kommer med modargumenter, men når du
      falder i grøften med din latterliggørelsen af andre debattører til følge, så er du jo netop faldet i
      grøften. Så derfor, John, her er mine hænder Hug så skal jeg gerne hjælpe dig op af
      grøften igen.

      Med de venlige hilsner

      Lars kristensen ☼

      #7659

      thomas
       • Giant

       Hej Lars

       Allerførst skal du have stor ros for at skrive:

       hjertensfryd wrote: Nu skal I selvfølgelig ikke blot tage mine udtalelser for gode vare, men tvivle på dem og gå dem efter i sømmene, for det er kun nogle ideer jeg har om stråling og signal. Om de passer ved jeg ikke, for det er kun en fornemmelse jeg sidder inde med og intuition er ikke altid rigtig, selv om den kan være det ind i mellem.

       fremfor at påstå at det er den evige sandhed. Men når det så er sagt så må du også forvente at få svar på tiltale.

       Din påstand om at:

       hjertensfryd wrote:
       Alle tre felter ligger vinkelret på hinandens rumplan, hvorfor netop det gravitationelle felt ikke er di-polet ligesom de to andre felter er det, for var gravitationsfeltet di-polet, ville hele universet gå i baglås.

       Er i mine øjne noget sludder da ingen af felterne kan siges at have et plan. Det er sandt at for en foton(der er en forstyrelse af EM-feltet), vil forstyrelsen i de to felter være vikelret på hinanden, samt vinkelret på udbredelses retningen. Hvis jeg på nogen måde skal forstå din sætning, så vil det betyde at lys kun kan sendes med eller imod tynge-accelerationen?

       Jeg vil vove den påstand at jeg med min laser-pointer kan lyse i alle retninger!

       Hilsen Thomas
       #7711

       hjertensfryd
        • Planet

        Thomas wrote: Jeg vil vove den påstand at jeg med min laser-pointer kan lyse i alle retninger!

        Det er der ingen tvivl om, at du kan få laser-pointeren til.

        Det forhindre ingen gravitationelle felter at du kan, tværtimod.

        Jordens gravitationsfelt indvirker ikke på laserlyset, med mindre at Jordens gravitationsfelt var så stort, at det ville kunne afbøje laserlyset med synlig virkning.

        Din laser-pointer har som alle andre genstande, et selvstændigt gravitationsfelt, der “stråler” ud til alle sider (kan ikke lige finde på en bedre forklaring – gravitationsfeltet skal ikke forstås som at det bevæger sig som en stråle, men stråler ud ad, som et stationært gravitationsfelt) og det er gennem disse gravitationsfelter laserlyset forplanter sig i de elektromagnetiske felter.

        Da din laser-pointer hele tiden har et gravitationsfelt “strålende” ud fra sig, som følger den overalt og deri et elektromagnetisk felt foruden, som først giver sig til kende når det forstyrres, ved at laser-pointeren påvirkes og skaber en forstyrrelse af kraftfelterne. Så vil forstyrrelsen altid bevæge sig i gravitationsfeltets retning bort fra laser-pointeren.

        ———-

        Jeg forventer så sandelig svar på tiltale (modargumenter eller tvivlsspørgsmål), for da skal jeg sætte mig i et andet synsfelt end det jeg ellers bruger, ud fra mine ideer og tanker eller på bedste vis forsøge at give en plausibel forklaring på mine påstande, således at de ikke går imod den ellers velkendte fysik.

        Med venlig hilsen
        Lars kristensen ☼

        #7715

        john.st
        Deltager
         • Giant

         hjertensfryd wrote: Jeg er et meget tålmodigt menneske – også over for folk der prøver at latterliggøre mig, for jeg bruger tit og ofte selvironi og er ikke bleg for at folk kan få den idé at prøve at latterliggøre mig.

         Forum,

         Lars Kristensen har skrevet det samme gang på gang på gang i forskellige fora, og hver gang det bliver påvist, at – som man siger i England – he has a bee in his bonnet – skifter han forum og fremsætter de samme ikke-underbyggede postulater uden at lade sig påvirke det mindste af de argumenter han har mødt.

         Derfor citerer jeg Erasmus Montanus.

         Lars appel om det stakkels forfulgte geni falder jeg ikke for: oooo <- tudekiks – uanset hvilke faglige argumenter, han præsenteres for, fortsætter han i samme skure.

         Tit-tit! er google ikke et fantastisk hjælpemiddel?

         http://ing.dk/debat/105654

         Lars kristensen: “Efter den første periode tillægges der en rente på lyset, som får det til at strække sig x % (Hubble-konstanten), ved næste periode skal H-k renten tillægges det oprindelige lys + den tillagde rødforskydning. Herved sker der en rentes rentetilskrivning af lysets rødforskydning og vi vil se en eksponentiel accelererende forøgelse af lysets rødforskydning.”

         Søren Fosberg: “Rødforskydningen er alene knyttet til den relative hastighed af det lysudsendende legeme i forhold til os og har ikke noget med afstanden at gøre. Med andre ord ville vor egen sol f.eks. udvise samme rødforskydning som en fjern quasar hvis den pludseligt fjernede sig fra os med samme hastighed som quasaren. Lyset bliver altså ikke, som du foreslår, mere og mere rødforskudt efterhånden som det bevæger sig gennem universet.”

         http://www.astronomibladet.dk/comments.php?id=5009_0_2_0_C

         “Det er fuldstændig forkert at indføre den “mørke energi” i en computermodel, da den “mørke energi” slet ikke eksisterer.” – lars tror bare ikke påden ,og så eksisterer den ikke.

         http://www.astronomibladet.dk/forum/threads.php?id=3728_0_24_0_C

         “Det er alene videnskabens antagelser der siger, at observationerne viser et ekspanderende rum og rester fra et Big Bang. Observationerne gør det ikke.

         Derfor kan jeg, uden at rødme af uvidenhed, holde mig til, at videnskabens folk tager fejl.” og

         “Man er gået bort fra Steady State modellen, fordi den netop også sagde at galakserne bevæger sig bort fra hinanden, men den har den skavank, at den da skulle have en funktion med skabelse af stof mellem galakserne. Det er der ikke fremkommet observationer om, hvorfor man er gået bort fra den.”

         Lars véd nem ligbare det der – observationen af den kosmologiske baggrundsstråling, som er næsten umulig at forklare uden et Big Bang og som aflivede Steady State teorien (som jeg selv var stærk tilhænger af indtil midten af 1960’erne), gælder for Lars ikke som fagligt argument. Lars véd.

         http://onlinedebat.kristeligt-dagblad.dk/showthreaded.php?Cat=0&Number=5289&page=0&vc=1

         “Hvordan det ekspanderende rum egentlig kan påvirke lyset og få det til at rødforskyde ved jeg rent faktisk ikke, for skal rummet i dets ekspansion rødforskyde lyset, må lyset på en måde hænge fast i rummet som en elastik og det kan jeg ikke tro at lyset gør.”

         Fuldstændig fejlrepræsentation af kosmologisk rødforskydning, som menes forårsaget af, at rummet udvider sig og at lys på rejse gennem det strækkes tilsvarende – elastik unødvendig.

         http://groups.google.com/group/dk.videnskab/browse_thread/thread/cca3b23d393702af/896693bff0e9373e?lnk=raot

         Fribytteren: “Tag en tudekiks. Ragnar lister i sit indlæg en række af krav som en alternativ teori skal forklare bedrer end Big Bang. Istedet for at gentage dine påstande om naturvidenskabsmænds integritet, så forklar hvorfor din teori virker bedrer end Big Bang i at beskrive observationerne. Kan du ikke det så kan du ikke forvente at vi skal tage den (eller din kritik) seriøst.”

         Lars Kristensen: “For naturvidenskabens folk ved jo rent faktisk slet ikke, hvad der forårsager rødforskydningens tilsyneladende accelererende rødforskydning”

         Carsten Svaneborg: “Nej. Men det er hvad vi observerer.” … “Det relevante er de eksperimentelle observationer vi har foretaget på universet de sidste 50 år, og hvordan de efterviser Big Bang teoriens forudsigelser. “

         Lars Kristensen: “Nu ved jeg godt, du har for vane at spørge om jeg selv har et bevis for, hvad fænomenet så kommer af.

         Jeg har ikke noget bevis, men jeg er da fremkommet med en idé til, hvad der kan være medvirkende til det.

         Det har jeg skrevet tidligere i tråden. Det med at det kunne tænkes at være et rentes rente fænomen, der opstår når et i forvejen rødforskudt lys rødforskydes, som så igen dereftrer er blevet en smule mere rødforskudt, der så, som det lidt mere rødforskudte lys igen bliver rødforskudt. “

         Mere udenomssnak – der gives ingen forklaring på, hvorfor lyset skulle gå i banken og få rentes rente, blot en påstand om, at sådan kan det fungere. Lars fortæller ikke hvorfor.

         http://jesusnet.dk/cafethomas/forum/ubbthreads.php/ubb/showflat/Number/90412/

         Lars kristensen: “Mikrobølgebaggrundsstrålingen (CBM) er en faktuel dokumenteret ting og har ikke direkte noget med Big Bang at gøre. At nogle anser den som kommende fra Big Bang er deres teori og derfor har CBM intet med Big bang at gøre.

         CBM er en stråling der er konstateret. Det er faktuel viden. Hvad den faktuelle viden bruges til at forklare Big bang teorien med, handler om Big Bang teorien og ikke CBM.

         Der er ingen dokumentation for, at fjerne galakser fjernes sig fra hinanden, det er teorier.”

         At fx supernova-events i det fjerne univers tager længere tid end de gør i det nære, påvirker ikke Lars Kristensen.

         – og nu er turen kommet til Astro Forum, hvor stakkels, uskyldige Lars udsættes for endnu en gang forfølgelse fordi han fremsætter en ikke-underbygget fantasi og omhyggeligt viger uden om at besvare konkrete spørgsmål.

         Hvorfra kommer rentetilskrivningen?

         Hvis et signal bevæger sig langsommere end det bærende medium – her elektromagnetisk stråling – er det uundgåeligt, at de skilles, om ikke andet, så nær den gennemrejste strækning bliver lang nok.

         Eller er der en anden, konsistent forklaring, som passer med – i det mindste flertallet af – vore observationer og heller ikke strider mod dem? Altså en konkret forklaring.

         #7722

         thomas
          • Giant

          Tak for hintet John.

          Det er ellers en spændende debat, men hvis nogen ikke vil lytte til andres argumenter, så bliver det sgu lidt svært at komme nogen vejne.

          #7724

          nightsky
          Deltager
           • Neutron star

           Hej John

           Tak for dine indlæg. Selv om du ikke fik overbevist Lars Kristensen, lærte jeg da en del af dine små guldkorn.

           Jeg havde faktisk et andet spørgsmål som du sikkert kunne svare på, men jeg tør ikke skrive det i denne tråd. Kommer nok senere.

           Nu skal du ikke forveksle mit navn med L. Kristensen. LOL

           #7728

           john.st
           Deltager
            • Giant

            Rettelse: Det var Carsten Svaneborg som skrev:

            “Tag en tudekiks. Ragnar lister i sit indlæg en række af krav som en alternativ teori skal forklare bedrer end Big Bang. Istedet for at gentage dine påstande om naturvidenskabsmænds integritet, så forklar hvorfor din teori virker bedrer end Big Bang i at beskrive observationerne. Kan du ikke det så kan du ikke forvente at vi skal tage den (eller din kritik) seriøst.”

            mens det var Fribytteren, som skrev:

            “Det med at det kunne tænkes at være et rentes rente fænomen, der opstår når et i forvejen rødforskudt lys rødforskydes, som så igen dereftrer er blevet en smule mere rødforskudt, der så, som det lidt mere rødforskudte lys igen bliver

            rødforskudt.” (Navn: Lars Kristensen Titel: Fribytter)

            Jeg beklager, at jeg i farten fik blandet de to citater.

            Lars K. glemmer at komme med en forklaring på, hvorledes “et i forvejen rødforskudt lys” bliver rødforskudt i første omgang.

            #7730

            john.st
            Deltager
             • Giant

             Jeg ser positivt på nye idéer – under forudsætning af, at de er underbyggede af

             1. Konsistent fremlæggelse.

             2. Klar (og helst troværdig) argumentation for de enkelte delelementer.

             3. Generel understøttelse i observerede fænomener.

             4. Kun i mindre væsentligt omfang i strid med observerede fænomener.

             “Jeg tror ikke på …”, “Jeg mener at …”, osv. er OK i debatter om politik, verdensanskuelse osv, men er værdiløse i en debat om naturvidenskab.

             #7749

             hjertensfryd
              • Planet

              Hej John og I andre,

              jeg er ikke ude på at finde frem til diverse fora, hvor jeg kan hælde vand ud af ørene og det er fint at du. John, har googlet rundt til diverse fora, sådan at folk i dette forum kan læse uddrag af de debatter jeg har deltaget i og for nogle selv opstartet.

              John, jeg må nok sige, at du taler godt for din opfattelse af min person, men gør ikke din fordom, til hvad jeg er som menneske.

              John.St wrote: Lars véd nemlig bare det der – observationen af den kosmologiske baggrundsstråling, som er næsten umulig at forklare uden et Big Bang og som aflivede Steady State teorien (som jeg selv var stærk tilhænger af indtil midten af 1960’erne), gælder for Lars ikke som fagligt argument. Lars véd.

              Den kosmologiske mikrobølgebaggrundsstråling CMB er blevet Big Bangs BB’s mantra, fordi nogle kloge folk havde forudsagt CMB i relation til BB og hvor CMB efterfølgende ved et tilfælde blev opdaget.

              CMB er altså næsten umulig at forklare uden et BB.

              Vi skal jo ikke gøre BB til den absolutte sandhed. Vi laver lige en kattelem (“næsten”), som vi BB-tilhængere kan smutte ud af, dersom vores BB model skulle være en fejlopfattelse. Vi skal jo ikke have, at folk får den opfattelse, at BB modellen er vores videnskabelige religions ikon.

              Stady State modellen gik ud fra Dopplereffekten og skulle derfor argumentere for, at der opstod stof mellem galakserne, hvad der ud fra selv de nuværende observationer ikke er belæg for.

              BB modellen går ud fra et ekspanderende rum som årsag til rødforskydningen. Her får BB modellen så et problem og det er, at der nu skal dokumenteres for nogle fysiske forhold der vil være så ekstremt anderledes, selv ud fra vor nuværende fysiske forståelse.

              Endnu har man ikke kunne fremkomme med andet end spekulative og nærmest science fiction agtige og teoretiske fysiske forhold, som vores nuværende videnskabelige viden slet ikke kender til. Det er BB modellens fysiske verden.

              Det jeg er fremkommet med af idé om rødforskydningen, forholder sig til den kendte fysik, da netop forskydningseffekten kan konstateres i både vand (vandbølger) som luft (lydbølger), uden at der er en bevægelse mellem afsender og modtager.

              Da alle forekommende bølgeeffekter i vand og luft også forekommer i lysstråling, kan jeg på ingen måde se det forkerte i, at den af mig konstaterede forskydningseffekt af bølger i vand og luft ikke også skulle forekomme i lysstrålingen.

              Forskydningseffekten af bølger i vand og luft kan selv du der læser dette indlæg observere ved selvsyn.

              John.St wrote: Lars appel om det stakkels forfulgte geni falder jeg ikke for: oooo <- tudekiks – uanset hvilke faglige argumenter, han præsenteres for, fortsætter han i samme skure.

              Jeg er ikke noget geni, jeg har blot konstateret nogle forhold i naturen, som tilfældigvis på andre områder har lighed med lysets måde at opføre sig på og som jeg derfor ikke kan se bort fra også vil kunne forekomme ved lyset.

              Jeg kan da godt forstå de lærtes rysten på hænderne, dersom min konstatering ved forskydning af bølger i vand og luft også skulle forekomme i lyset, som så manifesterer sig som rødforskydning. For så falder hele BB modellen på gulvet og videnskaben står med deres videnskabelige flagskib som pindebrænde og må gå den bedrøvelige vej til den offentlige skriftestol og erkende, at de har taget fejl fordi de troede….

              Men jeg skal på ingen måde hovere over videnskabens mulige fejlopfattelse, for den er en logisk følge af de opdagelser og teorier om fysikkens verden, der fremkom i første halvdel af det 20. århundrede og hvorfor skulle læreanstalterne ikke følge de konklussioner man dengang kom frem med. Det er da såre menneskeligt at gå den vej, der dengang så ud til at være den mest rigtige, men når vejen pludselig går ud over en kløft man ikke kendte breden på, begyndte man at bygge en bro. At broen efterhånden er blevet så lang, at den kan bryde samme når som helt, det er der de færeste der erkender, for endnu kan man ikke se den modsatte side af kløften. Man håber, at den vil dukke op at tågen der hænger ude over kløften, ved hjælp af diverse acceleratorer og fremtidíge kæmpe teleskoper, på Jorden såvel som ude i rummet.

              Når vi får endnu bedre observationsmuligheder for CMB, vil vi opdage, at store dele af CMB kommer fra punktformige objekter og andre mere udbredte tågepunkter, som står stærkt lysende på en broget baggrund af en difus CMB stråling, som der ikke yderligere vil kunne konstateres punktformige og tågeagtige objekter i. Men det er selvfølgelig blot min spådom og ikke en videnskabelig forudsigelse.

              John.St wrote: Lars Kristensen: “Nu ved jeg godt, du har for vane at spørge om jeg selv har et bevis for, hvad fænomenet så kommer af.
              Jeg har ikke noget bevis, men jeg er da fremkommet med en idé til, hvad der kan være medvirkende til det.
              Det har jeg skrevet tidligere i tråden. Det med at det kunne tænkes at være et rentes rente fænomen, der opstår når et i forvejen rødforskudt lys rødforskydes, som så igen dereftrer er blevet en smule mere rødforskudt, der så, som det lidt mere rødforskudte lys igen bliver rødforskudt. “
              Mere udenomssnak – der gives ingen forklaring på, hvorfor lyset skulle gå i banken og få rentes rente, blot en påstand om, at sådan kan det fungere. Lars fortæller ikke hvorfor.

              Hvorfra kommer rentetilskrivningen?

              Rentetilskrivningen viser samme kurve som rødforskydningen danner, ud fra type Ia supernovaer.

              Rødforskydningen er konstant gennem hele universet og inddeles den i etaper, vil kurven rødforskydningen danner, netop vise samme kurveform som en rentes rente tilskrivning fremkommer med.

              Man kan eksempelvis blot gøre rødforskydning til en % af det oprindelige lys, for den første etape og derefter kan man så bruge rentes rente beregningen og man vil komme til præcis det resultat de efterfølgende etaper fremkommer med.

              Der forekommer derfor kun en konstant rødforskydning, som efter 1. etape vil rødforskyde et i forvejen rødforskudt lys, der så vil manifestere sig med en større rødforskydning en blot en fordobling af rødforskydningen, da det er et i forvejen rødforskudt lys der bliver rødforskudt.

              Rentetilskrivningen er selve rødforskydningen, som er en specifik % del af det oprindelige lys.

              Hvis et signal bevæger sig langsommere end det bærende medium – her elektromagnetisk stråling – er det uundgåeligt, at de skilles, om ikke andet, så nær den gennemrejste strækning bliver lang nok.

              Eller er der en anden, konsistent forklaring, som passer med – i det mindste flertallet af – vore observationer og heller ikke strider mod dem? Altså en konkret forklaring.

              Når en bølge på en snor får en længere og længere bølgelængde, vil bølgetoppen flytte sig bagud og derved flytte sig med en lavere hastighed end selve bølgen, set fra en iagttager. Bølgen vil fortsat følge snoren, men da bølgelængden bliver længere vil bølgentoppen bevæge sig baglæns, da selve bølgen ikke kan have en højere hastighed end bølger bevæger sig med. Bølgetoppen kan fint bevæge sig med en lavere hastighed end bølgen selv gør, hvad bølgetoppen netop gør, når bølgen får en længere bølgelængde undervejs.

              Det er ikke det elektromagnetisk felt der flytter sig i rummet, det er forstyrrelserne i feltet der flytter sig i feltet.

              Det er igen ligesom med bølger i vandet og i luften. Det er ikke de bærende elementer der flytter sig gennem rummet, det er bølgen. Vand og luftpartiklerne forbliver på næsten samme sted gennem hele bølgens levetid. Det er jo ikke de samme vand- og luftpartikler bølgerne betod af, f
              lere kilometer væk og som så rammer strandbreden eller vore ørers trommehinder.

              Når en vand- eller lydbølge bliver registreret, registreres den ikke nødvendigvis som en bølge, men kan også registreres som en partikel, præcis som lyset også kan registeres som en partikel (foton).

              Dette vil uvægerligt få den tanke op i hovedet, om ikke der ville være et element – et bærende element – hvori lyset bevæger sig gennem rummet.

              Nu får I nok allesammen den tanke, at nu kommer jeg frem med ætermodellen, som på fineste vis blev skudt i stumper og stykker af Michel-Morley eksperimentet. Dette eksperiment skød rigtignok en rumæter i stumper og stykker, men ikke en æter der er hørende til Jorden, ligesom atmosfærens luft gør det.

              Skulle eksperimentet skyde en jordisk lys-/stråleæter i stumper og stykker, skulle eksperimentets opstilling have haft en bevægelse i forholde til Jorden og det havde eksperimentets opstilling – som I vel alle ved – ikke.

              Nu skal jeg ikke køre frem med en ny ætertanke, men blot lade den være frit svævende i luften, så kan du selv afgøre med dig selv, hvor du vil sætte din tvivl.

              John har helt sikker sat en stor tvivl i hovedet på dig, angående min mening med at fremføre mine synspunkter – også i dette forum. Den vil jeg på ingen måde forsøge at bryde ned, for jeg vil aldrig kunne overbevise dig om, at det jeg her er fremkommet med af opfattelse – kan være rigtig.

              Jeg kan allerhøjest lade mine synspunktet tale sin egen sag, for jeg skal ikke forsøge at holde dem oprejst ved at miskreditere John eller andre, for så ville de ikke være værd at vise frem.

              Det kan godt være at du tvivler på mine synspunkter og det har du din fulde frihed til at gøre og du må også gerne tvivle på, hvad jeg har haft og fortsat har af mening om at fremlægge minde synspunkter i dette forum.

              Føler jeg, at mine synspunkter kan være rigtige, skal jeg da på intet tidspunkt lade mig slå ud, blot fordi der er folk der kommer med diverse former for forsøg på at miskreditere mine synspunkter. Gør jeg det, er min holdning til mine egne synspunkter svag og kujonagtig.

              Jeg behøver ikke at bevise mine synspunkter, for det er bedre at folk selv finder frem til beviserne, frem for at det er mig der lægger dem frem på et sølvfad. For lægger jeg dem frem på et sølvfad, vil det være nemmere for folk, bare at tage dem for gode vare, uden først at undersøge dem.

              Så se og kom ud i naturen og oplev bølgerne på vanden og lydene i luften. Det er dem der vil give dig beviserne og ikke jeg. Nøjs ikke med de små forhold i naturen, oplev dem også i et større perspektiv, med skibes bovbølger og lynets torden.

              Husk endvidere på, at alle de bølgefænomener der sker i vand og luft faktisk også sker i lyset.

              John.St wrote: “Jeg tror ikke på …”, “Jeg mener at …”, osv. er OK i debatter om
              politik, verdensanskuelse osv, men er værdiløse i en debat om
              naturvidenskab.

              John, heri tager du umådelig fejl, for tvivlen (“jeg tror ikke på …”) er det første der flytter en videnskabelig fejltagelse, hvorefter man starter med en idé (“Jeg mener at …”). Herefter lufter man sin tvivl og idé for andre og gerne videnskabeligt interesserede mennesker.

              Når man så bliver udsat for forsøg på latterliggørelse og andet, fordi man tvivler og forsøger at komme med ideer til nye løsninger, så er det man tager sig til hovedet og får en fornemmelse af, at man nok har fat i den rigtige ende. Ikke dermed sagt, at den er det.

              Det er kun ideer jeg kommer med og ikke et totalt anderledes verdensbillede, for jeg vedkender mig alt hvad der er observeret, men derimod ikke alt, hvad der bliver fremlagt af konklusioner.

              Med venlig hilsen
              Lars kristensen ☼

              #7770

              thomas
               • Giant

               Lars, det holder ikke.

               Som John også skrev, så holder din (ellers intuitive) analogi mellem EM-bølgler og vand- og lydbølger IKKE.

               Nå bredden af en impuls vokser så skyldes det mekanisk dæmpning. Denne dæmpning af lys findes ikke i vacuum da det refractive index er 1 for ALLE bølgelængder.

               Du blander det altså sammen med begrebet group-velocity. der først er interesant når indexet ikke er ens for alle bølgelænger.

               ps. tillykke med fødselsdagen John.
               #7794

               hjertensfryd
                • Planet

                Hej Thomas (og John længere nede),

                tak for din konstruktive og forståelige oplysning, for det er først her, at der er kommet et fornuftigt modargument der er til at forstå, efter en omgang googlen, på min opfattelse af forskydning af bølgelængder / frekvenser og den vil jeg tage til efterretning.

                Her viser det klart, hvorfor jeg synes det er fornuftigt at deltage i så mange fora som muligt, da der ikke i alle fora findes personer, der er så konstruktiv givende af information, som du er, Thomas.

                Alt for ofte, reagerer bedre vidende folk nedladende, i stedet for konstruktivt og informativt forstående, hvorved man selvfølgelig vil reagere modsat og fortsat holde på sin opfattelse, også selv om den vil være forkert.

                Jeg har tilsyneladende sat to forskellige fænomener lig hinanden og gjort den fejlagtige konklusion, at fænomenerne vil være lig hinanden. Det kan jeg – ud fra din konstruktive og forståelige information – selv se er fejlagtig. Derfor kan jeg da kun takke dig mange gange, for at du har givet mig indsigt i forhold, jeg ikke havde kendskab til og derfor er kommet frem til en fejlagtig konklusion.

                Nu står jeg så tilbage med min fortsatte tvivl angående Big Bang og det ekspanderende rum, fordi jeg stadigvæk har en svært ved at se og forstå det fysiske billede, som BB modellen viser. Jeg har svært ved at se de fysiske forhold er passende til de fysiske erkendelser der er gældende i dagens videnskabelige verden. Man søger stadigvæk efter nogle fysiske forhold der endegyldigt skal kunne dokumentere BB modellens verdensbillede.

                Jeg må dog erkende, at jeg ikke helt kan flytte mig væk fra tanken om, at lyset rødforskydes over afstand, da et sådant fænomen først kan bekræftes / afkræftes, når det er muligt at måle frekvenser af samme stråling i to fjernt liggende mådepunkter og som – på grund af stor fejlmargin – skal ligge 100’-er af milliarder kilometer fra hinanden.

                Jeg kan derfor ikke helt gøre mig fri at tanken om, at BB og det ekspanderende rum er en fejlopfattelse af de – indtil dato – observerede forhold i universet.

                Nu kan jeg blot ikke argumentere med de af dig, Thomas, forklarende fænomener i vand og luft, hvad jeg er glad for at have fået sat på plads.

                Til dig John, vil jeg lige sige:

                Jeg føler intet nag over din nedladende reaktion på mine indlæg. Jeg håber blot, at du fremover ikke vil være lige så nedladende over for folk der holder fast på forhold, som du anser / ved er forkerte, dersom du ikke fremkommer med konstruktive og informativt forstående oplysninger. For lærer du ikke at holde tilbage med en nedladende holdning, vil du i stedet for, vedblive med at fastholde folk i deres vildfarelse, som du og andre rent faktisk har fået mig til.

                Jeg håber, at både du og jeg har lært noget af denne debat.

                Jeg vil derfor videresende ovenstående indlæg og Thomas’ indlæg som afstedkom ovennævnte indlæg, til de andre fora jeg har debatteret dette emne i. og som du, John, så venligt har refereret til.

                Med venlig hilsen
                Lars Kristensen ☼

                #7869

                john.st
                Deltager
                 • Giant

                 hjertensfryd (Lars Kristensen) wrote: jeg er ikke ude på at finde frem til diverse fora, hvor jeg kan hælde vand ud af ørene og det er fint at du. John, har googlet rundt til diverse fora …

                 Jeg har ikke blot googlet mig frem til disse fora, jeg har været tålmodig deltager i nogle af dem, og det er årsagen til at jeg vidste, at jeg kunne finde de anførte citater og derfra jeg vidste, at du igen og igen har demonstreret, at du ikke ønsker at lytte til faglige argumenter, som strider mod din hypotese.

                 Når det bliver for tydeligt, at dine argumenter ikke holder, skifter du forum i stedet for enten at fremføre konkrete, faglige argumenter for din hypotese eller tilpasse den til de faglige modargumenter.

                 Endvidere er det jo interessant at konstatere, at du optræder under flere navne på samme forum (fx på http://groups.google.com/group/dk.videnskab/ er du både ‘Lars Kristensen’ ( http://groups.google.com/groups/profile?enc_user=c3f_ygsAAABwWsyb5LAXnAL7ZPCwIIdl )

                 og ‘Fribytter’ Navn: Lars Kristensen ( http://groups.google.com/groups/profile?enc_user=HoRYTRoAAAAfVU8pGblGOFm7M-VtcyHt8pmFuyejLYleHUISU-RzVg ) )

                 Det får dig til at ligne en såkaldt internet-Troll, hvis mål det er at spilde andres tid med at påvise det meningsløse i deres påstande.

                 Begge dele er uhyre trættende og slider voldsomt på tålmodigheden overfor personer, som fremturer uden at lytte til modargumenter og som *samtidig* aldrig besvarer præcise spørgsmål, men i stedet leverer ny undenomssnak.

                 hjertensfryd wrote: Den kosmologiske mikrobølgebaggrundsstråling CMB er blevet Big Bangs BB’s mantra, fordi nogle kloge folk havde forudsagt CMB i relation til BB og hvor CMB efterfølgende ved et tilfælde blev opdaget.

                 Gamow forudsagde i 1948, at hvis Big Bang-teorien skulle være holdbar, skulle man kunne observere et “ekko” fra BB, rødforskudt til mikrobølgeområdet. Denne stråling blev observeret første gang i 1965.

                 Netop opfyldelsen af en forudsigelse om noget ikke tidligere observeret, som er en følge af en teori, giver en betydelig styrkelse af teorien. Grundregel indenfor videnskab, og ren logik: Hvis A så endnu ukendt B. Hvis B efterfølgende observeres, styrker det påstand A.

                 hjertensfryd wrote: Vi skal jo ikke gøre BB til den absolutte sandhed. Vi laver lige en kattelem (“næsten”), som vi BB-tilhængere kan smutte ud af, dersom vores BB model skulle være en fejlopfattelse. Vi skal jo ikke have, at folk får den opfattelse, at BB modellen er vores videnskabelige religions ikon.

                 En smuk appel til læsernes følelser, men nok det forkerte forum at fremsætte den i.

                 Som tidligere skrevet, så er en hovedhjørnesten i naturvidenskaberne erkendelsen af, at enhver teori – uanset hvor godt den ser ud til at være underbygget – har sin levetid, hvorefter den enten erstattes af en anden eller (ret ofte) forfines, fx Newtons mekanik -> Einsteins specielle relativitetsteori, hvor man blev klar over, at Newtons mekanik kun gælder indenfor et begrænset interval – ikke i det helt små og heller ikke i det meget hurtige; men en genstand falder stadig mod Jordens centrum og planeterne kredser stadig i deres baner om Solen iflg. Newton.

                 Der er altså ikke tale om en “kattelem”, men om erkendelse bygget på lærdom fra naturvidenskabernes historie, nemlig at vi altid må være parate til at modificere en teori, hvis nye observationer kræver det – og det sker hele tiden; mindre justeringer i erkendelse og til tider store brud i paradigmer (p. i Kuhns definition).

                 At tale om “videnskabelige religions ikon” er uholdbart, religioner er dogmatiske, videnskab er flexibel, hvilket ses af, at den ændres hele tiden.

                 hjertensfryd wrote: Når vi får endnu bedre observationsmuligheder for CMB, vil vi opdage, at store dele af CMB kommer fra punktformige objekter og andre mere udbredte tågepunkter, som står stærkt lysende på en broget baggrund af en difus CMB stråling, som der ikke yderligere vil kunne konstateres punktformige og tågeagtige objekter i. Men det er selvfølgelig blot min spådom og ikke en videnskabelig forudsigelse.

                 Sidste sætning træffer problemet helt præcist – du har intet at have spådommen i, ud over dine følelser. Gamows forudsigelse var resultat af beregninger over følgevirkninger af Big Bang – og de holdt stik.

                 hjertensfryd wrote: Nu ved jeg godt, du har for vane at spørge om jeg selv har et bevis for, hvad fænomenet så kommer af. Jeg har ikke noget bevis, men jeg er da fremkommet med en idé til, hvad der kan være medvirkende til det.

                 Og jeg er fremkommet med en idé om, at elektricitet i virkeligheden er arrige trolde.

                 Den må være sand, indtil nogen kommer med et modbevis, som jeg personligt vil godtage som et sådant.

                 hjertensfryd wrote: Det har jeg skrevet tidligere i tråden. Det med at det kunne tænkes at være et rentes rente fænomen, der opstår når et i forvejen rødforskudt lys rødforskydes, som så igen dereftrer er blevet en smule mere rødforskudt, der så, som det lidt mere rødforskudte lys igen bliver rødforskudt. … Rentetilskrivningen viser samme kurve som rødforskydningen danner, ud fra type Ia supernovaer. … og mere af samme skuffe …

                 Der forekommer derfor kun en konstant rødforskydning, som efter 1. etape vil rødforskyde et i forvejen rødforskudt lys, der så vil manifestere sig med en større rødforskydning en blot en fordobling af rødforskydningen, da det er et i forvejen rødforskudt lys der bliver rødforskudt.

                 Rentetilskrivningen er selve rødforskydningen, som er en specifik % del af det oprindelige lys.

                 osv.

                 Godt svar, hvad er spørgsmålet?

                 Det besvarer på ingen måde mit spørgsmål: Hvorfra kommer rentetilskrivningen?

                 Det besvarer heller ikke det indlysende nødvendige spørgsmål:

                 Hvordan bliver den elektromagnetiske stråling rødforskudt i din 1. etape?

                 John.St wrote: Hvis et signal bevæger sig langsommere end det bærende medium – her elektromagnetisk stråling – er det uundgåeligt, at de skilles, om ikke andet, så nær den gennemrejste strækning bliver lang nok.

                 hjertensfryd wrote: Det jeg er fremkommet med af idé om rødforskydningen, forholder sig til den kendte fysik, da netop forskydningseffekten kan konstateres i både vand (vandbølger) som luft (lydbølger), uden at der er en bevægelse mellem afsender og modtager.

                 Da alle forekommende bølgeeffekter i vand og luft også forekommer i lysstråling, kan jeg på ingen måde se det forkerte i, at den af mig konstaterede forskydningseffekt af bølger i vand og luft ikke også skulle forekomme i lysstrålingen. …

                 Når en bølge på en snor får en længere og længere bølgelængde, vil bølgetoppen flytte sig bagud og derved flytte sig med en lavere hastighed end selve bølgen, set fra en iagttager. [osv.]

                 Det er ikke det elektromagnetisk felt der flytter sig i rummet, det er forstyrrelserne i feltet der flytter sig i feltet.

                 Det er igen ligesom med bølger i vandet og i luften. Det er ikke de bærende elementer der flytter sig gennem rummet, det er bølgen. Vand og luftpartiklerne forbliver på næsten samme sted gennem hele bølgens levetid. Det er jo ikke de samme vand- og luftpartikler bølgerne betod af, flere kilometer væk og som så rammer strandbreden eller vore ørers trommehinder.

                 Når en vand- eller lydbølge bliver registreret, registreres den ikke nødvendigvis som en bølge, men kan også registreres som en partikel, præcis som lyset også kan registeres som en partikel (foton). …

                 Så se og kom ud i naturen og oplev bølgerne på vanden og lydene i luften. Det er dem der vil give dig beviserne og ikke jeg. Nøjs ikke med de små forhold i naturen, oplev dem også i et større perspektiv, med skibes bovbølger og lynets torden. …

                 Husk endvidere på, at alle de bølgefænomener der sker i vand og luft faktisk også sker i lyset.

                 Påstår du, at elektromagnetisk stråling er en bølge på en snor, eller en bølge i vand eller i luft, eller blot i rimelig grad identisk med disse?

                 Ellers er analogien jo ret meningsløs.

                 Der er kun den mest overfladiske lighed (et vist synsindtryk) mellem elektromagnetiske bølger og bølger i vand og luft. Fx forplanter sidstnævnte sig i et medium, uden hvilket de øjeblikkelig ville dø ud – mens EM-bølger forplantes uden medium.

                 hjertensfryd wrote: John, heri tager du umådelig fejl, for tvivlen (“jeg tror ikke på …”) er det første der flytter en videnskabelig fejltagelse, hvorefter man starter med en idé (“Jeg mener at …”). Herefter lufter man sin tvivl og idé for andre og gerne videnskabeligt interesserede mennesker.

                 Nej, Lars, heri tager du grumme fejl.

                 Tvivlen som fører til brugbare resultater består i, at en teori eller hypotese ikke passer med *erkendelser* – observationer, eksperimenter – ikke i at man ikke “tror”.

                 hjertensfryd wrote: Jeg behøver ikke at bevise mine synspunkter, …”

                 Netop her tager igen du grumme fejl, hvis du vil overbevise nogen med forståelse for naturvidenskab.

                 Usædvanlige påstande kræver usædvanligt god underbygning.

                 Hvis du vil tages alvorligt, må du understøtte din hypotese – ikke med ikke-underbyggede påstande, men med konkrete observationer.

                 Minimumskravene er:

                 1. Konsistent fremlæggelse.

                 2. Klar (og helst troværdig) argumentation for de enkelte delelementer (følelser og meninger tæller ikke).

                 3. Generel understøttelse i observerede fænomener.

                 4. Kun i mindre væsentligt omfang i strid med observerede fænomener.

                 Begynd med en **præcis** og **komplet** beskrivelse af din opfattelse af, hvad kosmologisk rødforskydning er og hvorledes den manifesterer sig i observationer – jeg er begyndt at få den opfattelse, at det virkelige problem ligger her – at du tror, at det væsentlige er, at lyset ser mere rødt ud.

                Viser 15 indlæg - 106 til 120 (af 150 i alt)
                • Emnet 'Big Bang spørgsmål' er lukket for nye svar.