Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?

Fora ASTRO-FORUM ASTROTRÆF OG KLUBSNAK Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?

 • Dette emne har 17 svar og 8 stemmer, og blev senest opdateret for 1 år, 3 måneder siden af Torben Taustrup. This post has been viewed 1886 times
Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 18 i alt)
 • Forfatter
  Indlæg
 • #328420

  Torben Taustrup
  Admin
   • Neutron star

   Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab?

   Jeg har været medlem siden engang i slutningen af firserne. På et tidspunkt blev jeg medlem af bestyrelsen, vist nok på opfordring af den daværende formand, Knud Strandbæk.
   Dengang havde foreningen to tidsskrifter, Astronomisk Tidsskrift, som var et fællesnordisk blad. Endvidere Knudepunktet, som var udgivet af AS i Danmark.
   Der var masser af interessant læsestof i begge blade. Astronomisk tidsskrift indeholdt bl.a. artikler om nyheder om astronomisk forskning, mens Knudepunktet mere var præget af amatørastronomisk stof samt forenings- og klubnyt.

   Udviklingen med Astronomisk tidsskrift gik desværre i den forkerte retning, da det blev sværere og sværere at få folk til at skrive artikler til bladet, og som et alternativ begyndte man at bringe fortløbende afsnit af romanen, Uysses af James Joyce. Dette blev dødsstødet til bladet. Jeg husker ikke, hvornår det sidste eksemplar af bladet udkom.
   Også Knudepunktet gik ind på et tidspunkt, og jeg husker ikke, hvornår bladet stoppede, men også dette blev med tiden mindre interessant, da der også her begyndte at mangle stof.

   Aktuelle Meddelelser
   Så var der de “Aktuelle meddelelser”, et informationsbrev, som blev udsendt til de medlemmer, som havde valgt at abonnere på det. Det kostede lidt ekstra, men man kunne så få førstehåndsviden om nye kometer, supernovaer og andet nyt med astronomisk relevans der krævede, at medlemmerne hurtigt blev opdateret.
   Det var en fin ordning, og det var altid spændende at læse indholdet i den lille grå-lysegrønne kuvert – men så kom Internettet, og meddelelsesmediet blev så e-mail.
   Også denne service findes ikke mere, for astronomiske nyheder flyder nu i en lind strøm fra flere nyhedskilder på Internettet.

   Med fraværet af tidsskrifter, har man afskåret medlemmerne fra at kunne meddele sig til alle andre medlemmer. Dette var muligt i tidsskriftet, Knudepunktet.
   Man kan skrive et indlæg i Astro-Forum, men det er mit indtryk, at langt fra alle medlemmer er brugere af dette forum, som i øvrigt fik sig en hård medfart, da det tidligere Astro-Forum grundet datasikkerheden blev omlagt og fik et andet grafisk design.
   Mange ville ikke bruge det nye forum, og i kølvandet på utilfredsheden, blev et nyt, privatejet forum, Astronet.dk startet op. Dette forum fik i løbet af forholdsvis kort tid flere brugere end Astro-Forum, som i øvrigt også optager brugere, som ikke er medlemmer af AS. Samtidigt mistede Astro-Forum også annoncører, da Astronet tilbød billigere annoncer.

   Kvant
   I dag udgiver AS så tidsskriftet Kvant. Kvant udgives i samarbejde med Dansk Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens udbredelse. Bladet bringer selvsagt ikke udelukkende astronomisk stof, men også naturvidenskabelige artikler. Niveauet er højt, faktisk så højt, at jeg må melde pas i forbindelse med en stor del af artiklerne. Jeg er dog sikker på, at mange har glæde af bladet, men hvor mange af medlemmerne af AS har glæde af det?

   Foredragsrækken
   Så er der foredragsrækken, som jeg også i flere år har deltaget i. De astronomiskrelaterede foredrag er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet, og medlemmer af Astronomisk Selskab har gratis adgang.
   Desværre holdes disse foredrag kun to steder i Danmark, København og Aarhus, og derfor vil der selvsagt være medlemmer, som skal køre langt for at overvære dem.
   Nu er der så mulighed for at transmittere de via Internettet. Det var i øvrigt en ting, som bestyrelsen arbejdede med af få realiseret for ret mange år siden, men der var på det tidspunkt udfordringer med den tekniske gennemførelse.

   Sektionerne
   Jeg var selv formand for AstrofotoSektionen i flere år, og der blev også arrangeret et par astrofototræf, men i de senere år er kommunikationen omkring astrofotografering flyttet over på to fora, Astronet.dk og Forum.Astronomisk.dk, og for flere år siden foreslog jeg, at AstrofotoSektionen skulle finde en anden formand, men efter omkring fem år er der ikke sket noget, og egentlig klarer astrofotofolket sig ganske godt, da der er en livlig trafik om astrofoto i de to fora. Endvidere er der klubber, der arrangerer møder med astrofotografisk stof, og derudover er der også poppet et par fora op på Facebook, og her er der også mange brugere, så hvad skal vi bruge AstrofotoSektionen til?

   SOSA
   Sektionen for Småplaneter mistede desværre sin mangeårige formand, Mogens Blichfeldt i år. Den seneste beretning fra sektionen er tilbage fra 2013. Mogens figurerer stadig som formand på foreningens hjemmeside. Er der en som vil overtage?

   ETX-Gruppen
   Hvordan går det med den?

   Ildkuglenetværket
   Den seneste årsberetning på AS-hjemmesiden er fra 2014. Dog er der kommet en beretning for 2021.
   Der er opstillet kameraer flere steder i landet, og der fanges af og til store ildkugler, som man kan kan baneberegne på.

   Sektion for variable Stjerner
   Der er jævnligt møde i denne sektion. Desværre har Covid-19 sat en kæp i hjulet for mødeaktiviteten, men der er planer om at starte op igen i år, forlyder det fra mødearrangøren.

   Solsektionen
   Har vi ikke hørt fra i flere år. Sven Ove Thimm står stadig som leder af sektionen.

   Radioteleskopsektionen
   Jeg ved, at der i flere år har været en parabol ved WKO, men jeg har ikke hørt om aktiviteter de senere år. Jeg husker, at man mens jeg var medlem af bestyrelsen havde man købt en modtager, men siden da har jeg ikke hørt nyt.

   Kosmosklubben
   Er en forholdsvis ny del af AS. Det er ikke nogen hemmelighed, at standardmedlemmet af AS er en mand over de 50 år, så derfor ville en appel til ungdommen kunne fremme tilgangen af nye medlemmer.
   Jeg kender desværre ikke status for Kosmosklubben.

   Wieth Knudsen Observatoriet
   AS fik observatoriet som gave af enken efter Dr. N.P. Wieth-Knudsen (1909-1993). Jeg var selv involveret i overtagelsen, da jeg på det tidspunkt var medlem af bestyrelsen.
   Observatoriet ligger et fantastisk godt sted, langt væk fra generende bylys. Observatoriet rummer et Meade 16″ SCT under kuplen, og derudover også et antal andre instrumenter.
   Medlemmer har mulighed for at leje sig ind, og der er med jævne mellemrum gratis forevisninger af himlen.
   En del af driften af observatoriet støttes økonomisk af Gribskov Kommune, som så til gengæld har mulighed for at skoler og andre institutioner i kommunen kan benytte faciliteterne gratis.

   Den Aktuelle Himmel
   Foreningen sender med jævne mellemrum en mail ud med informationer om, hvad man kan se på himlen i den pågældende periode.

   Instrumentpuljen
   Her findes de instrumenter, som AS gennem tiden har fået forærende eller købt.
   På generalforsamlingen som blev holdt i Aarhus for tre år siden fik jeg af instrumentpuljens leder, Michael Quaade oplyst, at der i det foregående år ikke havde været udlånt instrumenter.
   Ved samme generalforsamling kom det i øvrigt frem, at et enkelt instrument havde været udlånt i flere år, og der var vist også et andet, man ikke vidste hvor var.
   Jeg er selv blevet involveret i Instrumentpuljen, selvom jeg har foreslået, at AS skal skille sig af med instrumenterne, dels fordi ikke alle er i brugbar orden og for det andet, fordi det i mange år har været forholdsvis billigt at anskaffe sig et instrument.
   Der er dog kræfter, som vil beholde instrumenterne hos AS, selvom efterspørgslen ikke er stor. Man vil i stedet have bragt de defekte instrumenter i brugbar stand, og sidste år foreslog bestyrelsen ved generalforsamlingen, at der skulle købes flere. Dette blev dog hedigvis ikke vedtaget.

   Astronomisk Guide
   Astronomisk Selskab har med års mellemrum udgivet denne guide. Guiden er en tynd bog har bl.a. til formål at fremme interessen for astronomi, og gerne afstedkomme et stigende antal medlemmer af AS.
   Sidste år var det imidlertid ikke AS som udgav guiden, men Observatoriet i Brorfeld og Københavns Universitet, da bestyrelsen havde valgt en anden løsning, nemlig http://astronomiskguide.dk

   Det er en fremtidssikret løsning, for skal man fx fange de unge, er denne tilgang hensigtsmæssig.
   Af budgettet for 2020 fremgår det, at der var afsat 250.000 kr. til denne guide.
   På udgiftssiden af regnskabet for 2020 figurerer guiden som “Webunivers om astronomi”, og beløbet er 262.425 kr.
   Umiddebart vil jeg mene, at dette er et stort beløb for at få lavet en webside, som i øjeblikket vel godt kan betegnes som en tom skal.
   Man kan kun gisne om, hvad det kommer til at koste at få udbygget sitet til en reel informationsplatform.
   Jeg har i øvrigt kun fundet noget om den trykte udgave af Astronomisk Guide på selskabets hjemmeside.

   Bestyrelsen
   Bestyrelsen i de senere år ikke været ret synlig. Den har ikke delt sine tanker eller planer med medlemmerne i Astro-Forum, hvorfor ikke? Det er vigtigt, at bestyrelsen har en finger på pulsen, så den er klar over, hvad der rører sig blandt medlemmerne. Jeg synes, at kommunikatonen mellem bestyrelse og medlemmer skal være bedre.
   De seneste par år har formanden kun siddet et år. Forrige år var det Andreas Kjær Didriksen og det seneste år er det Christina Toldbo, som nu stiller op som menigt medlem af bestyrelsen. Begge har søgt ind som astronauter hos ESA. Er der en sammenhæng mellem deres ansøgning til ESA og deres formandsskaber?

   Ja, det var så min gennemgang af aktiviteterne i Astronomisk Selskab. Hvis jeg har glemt noget, eller har jeg skrevet noget forkert, så må du endelig melde ud.
   Hvordan skal vi bruge Astronomisk Selskab, eller hvad kan vi bruge Astronomisk Selskab til?

   Jeg har meldt mig til den kommende generalforsamling, for jeg vil godt høre, hvad planen for det kommende år er.

   Skal du med?

   En praktisk oplysning
   Den udsendte indkaldelse til generalforsamling er ikke i overensstemmelse med vedtægterne, som siger, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. februar, og at eventuelt indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
   Formanden er gjort opmærksom på dette forhold.

   mvh
   Torben Taustrup

   TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

   #328421

   lindhard
   Deltager
    • Super Nova

    “En praktisk oplysning
    Den udsendte indkaldelse til generalforsamling er ikke i overensstemmelse med vedtægterne, som siger, at forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden 1. februar, og at eventuelt indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
    Formanden er gjort opmærksom på dette forhold.”

    Forslag, der indkommer efter vedtægternes frist, kan ikke behandles på generalforsamlingen, og da slet ikke hvis forslagene end ikke er udsendt til medlemmerne, det skal dirigenten påse.

    Generalforsamlingen kan ikke dispensere – ideen med at udsende forslagene med indkaldelsen er at sikre, at medlemmerne har kendskab til, hvad der skal drøftes/besluttes på generalforsamlingen, og at man kun behandler de offentliggjorte punkter og forslag.

    Hvis man bare kunne se stort på dette og komme med alt muligt på dagen, ville man afskære mange medlemmer fra indflydelse. Nemlig dem, som ikke deltager, fordi de ikke har bemærkninger til dagsordenens beslutningspunkter eller valg, men som ville være mødt op, hvis de havde haft kendskab til de ikke-offentliggjorte forslag.

    Generalforsamlingens eventuelle vedtagelser af sådanne forslag vil normalt være ugyldig.

    Kommer der forslag, som er så vigtige, at de ikke kan vente til næste år, må forslagsstillerene bede om en ekstraordinær generalforsamling efter reglerne herom.


    mvh
    Lars

    #328432

    Torben Taustrup
    Admin
     • Neutron star

     Jeg er helt enig Lars.
     Selvfølgelig kan man ikke dispensere for reglerne og behandle forslag der er indkommet efter fristens udløb.

     Jeg finder det påfaldende, at der ikke er kommet andre kommentarer. Hvordan skal man tolke det?

     Der er heller ikke nogen der har meldt ud, om de vil møde op.

     mvh
     Torben

     TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

     #328608

     Christina Toldbo
     Deltager
      • Asteroid

      Tak for din deltagelse i GF idag Torben. Jeg håber at du fik svar på de fleste af punkterne i dit første opslag ved dagens møde.

      Til Lars kan jeg også nævne at der ikke er modtaget nogen indkomne forslag hverken før eller efter frist.

      For god ordens skyld vil jeg også på både min egen og Andreas’ vegne afkræfte at formandsposten har noget med ansøgning til ESA at gøre. Andreas blev formand før astronaut-ansøgningen overhovedet blev offentliggjort og jeg selv tror ærligt talt det ville være bedre for en evt. astronautkarriere at fokusere på at lave min phd ved DTU Space. Grunden til at formandposten går på “omgang” er et udtryk for at bestyrelsen varetager opgaverne meget ligeligt og der derfor ikke er den store forskel på at være formand og menigt bestyrelsesmedlem (eller suppleant for den sags skyld). Derudover har vi alle børn eller phd eller andet som gør at vi har behov for at drosle op og ned for det frivillige arbejde. Jeg ser det ikke som en ulempe for foreningen.

      mvh,
      Christina

      #328610

      Torben Taustrup
      Admin
       • Neutron star

       Hej Christiana

       Tak for i går og tak for dit svar. At formandsposten ikke besættes for længere tid ad gangen kan der ikke siges noget imod.

       Fra foredraget, Altings endeligt ved Jophiel Wiis. Et interessant foredrag om et emne, som man ikke hører så meget om – et bud på, hvordan Universet vil udvikle (afvikle sig selv) om mange, mange, mange år.

       gen_2022_0

       På mødet stillede jeg følgende spørgsmål til de fremmødte: Hvem bruger/kender Astro-Forum?
       Af de ca. 25 fremmødte var der fire i alt.

       Nu er det ikke fordi medlemmerne er tvunget til at benytte sig af dette tilbud, men det er alligevel påfaldende – og nu gætter jeg lidt, men måske er det i virkeligheden ikke overraskende, at så mange ikke har behov for at meddele sig til andre medlemmer via Astro-Forum.
       De har det fint med at være lænestolsastronomer og måske deltage i de foredragsserier, som AS er medarrangør af. Derudover kan man forstille sig, at de læser Kvant og anden astronomiskrelateret litteratur med glæde, og det er helt fint, da folk jo selv bestemmer, hvordan de har lyst til at dyrke deres interesse.
       Det er lidt synd, for jeg er sikker på, at der netop i denne gruppe findes en stor viden, som andre også kunne få glæde af.

       gen_2022_2

       gen_2022_3

       På den anden side er der så de mere aktive medlemmer, den observerende del, som jeg hører til. Her følger man også med i, hvad der sker på den astronomiske front, og selvfølgelig er der også nogle i denne gruppe, som går til foredragene.
       Der er sket en nedgang i aktiviteterne foreningens sektioner, og måske skyldes dette, at folk der har en interesse for fx variable stjerner, meteorer eller astrofotografering har valgt andre fællesskaber at dele deres interesse med. Interesserede behøver ikke at være medlem af en sektion. I stedet er de tilmeldt et forum, hvor der findes ligesindede, og hvor der hurtigt og nemt kan udveksles ideer, bringes nyheder og deles erfaringer.

       Tilbage til generalforsamlingen
       Det er rigtig fint, at det var arrangeret sådan, at folk kunne deltage online. Dog fungerede det ikke optimalt, da disse deltagere kun kunne serviceres af ordstyreren, som skulle gentage, hvad de havde af bemærkninger.
       Det var lidt uprofessionelt, for selvfølgelig skal der bruges en AV-løsning, hvor mødedeltagerne både kan se og høre de deltagere, som er med via internetlink.

       Indkøb af instrumenter
       Der er på budgettet stadig afsat 25.000 kr til indkøb af instrumenter. Det blev oplyst, at Radioastronomisektionen/WKO gerne vil indkøbe en modtager. Der blev nævnt en pris på 16.000 kr. Det er positivt, at der nu lader til at være kræfter, som efter mere end ti års stilstand vil starte radioastronomi op.
       Jeg husker, at jeg for flere år siden i forbindelse med et bestyrelsesmøde hos Steffen så en sådan modtager. Har foreningen stadig denne?

       https://astronomiskguide.dk
       Som jeg nævnede på mødet, finder jeg prisen for denne digitale guide foruroligende høj. Jeg har spurgt fire forskellige webdesignere, og deres bud lå på en pris mellem 30.000 og 50.000 kr., så hvordan det er lykkedes at få prisen op i 262.000 kr. kræver en forklaring.
       Det fremgår af regnskabet, at der er modtaget 75.000 kr. i tilskud til guiden i 2021.

       Oveni den høje pris kommer så et produkt, som endnu ikke er færdigt. Der mangler både billeder og tilhørende billedtekster og der er mange døde links. Klublisten er heller ikke komplet.
       Jeg har lige konstateret, at der stadig er en billedvisningsfejl. På min pc vises billederne under enmet “astrofotos” i en beskåret version, mens min telefon næsten viser hele billedet.

       TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

       Vedhæftninger:
       #328615

       jens.jacobsen
       Deltager
        • Neutron star

        Tak for redegørelsen, Torben. Jeg formoder der kommer et egentligt referat fra generalforsamlingen.

        Desværre viser det jo meget godt at Astronomi er på vej til at blive en skrivebordshobby. Antallet af folk der benytter teleskoper, enten med kamera eller endda drister sig til at sætte øjet for okularet, er støt faldende. Vi aktive må holde ved, så godt vi kan.

        Og et lille hjertesuk; Nu er vi jo ikke så mange aktive sektioner, men sektionen for variable stjerner findes dog stadig, og der er folk der observere i den. Det ville være rart om sektionen kunne “bruges” til noget aktivt i selskabet. Det er trods alt ikke så svært at lave brugbare observationer af de variable stjerner. Der kræves blot at man går ud med sit teleskop, eller endda prismekikkert!

        #328616

        Torben Taustrup
        Admin
         • Neutron star

         Hej Jens

         Ja, Johan Fynbo skrev referatet,så det dukker nok op på et tidspunkt. Hold øje med foreningens hjemmeside.

         Lad os håbe, at Sektionen for Variable Stjerner fortsætter sine aktiviteter. Jeg synes, at de to møder som jeg har været med til har været gode og lærerige.

         TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

         #328620

         Torben Taustrup
         Admin
          • Neutron star

          I øvrigt kan jeg oplyse, at formanden i sin beretning bl.a. fortalte om den tilfredshedsundersøgelse, som har været sendt ud til medlemmerne.
          man kan se formandsberetningen her. Der er 126 derhar svaret.

          https://astronomisk.dk/foreningen/referater/

          Der var mulighed for at kommentere i forbindelse med undersøgelsen, og det kunne være interessant at se disse kommentarer, for der var bl.a. et spørgsmål der gik på, hvad man mener der kan gøres bedre.
          Jeg bad om en uddybning, og så må vi se, om den dukker op.

          I øvrigt er 126 af 740 ikke en imponerende svarprocent – 17,0

          TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

          #328647

          Erland
          Deltager
           • Planet

           Jeg har også fulgt debatten på Astronet og jeg synes at jeg også gerne vil komme med et indspark.
           Jeg syntes også jeg ville blive lidt aktiv herinde og poste det her også.

           Jeg meldte mig ind i AS for flere år siden da jeg fik genoptaget min astronomi-interesse.
           Det eneste jeg føler jeg har fået ud af det, er Kvant og nogle foredrag.
           Kvant er for ‘svært’ for mig, så der læste jeg lidt af artiklerne, men meget af det er for svært eller uinteressant.
           Jeg tog til nogle foredrag, og det var dejligt at kunne komme ud ag lære noget af nogle kloge mennesker. Så det var jeg glad for.

           Jeg var sideløbende medlem af en anden astronomiforening, for det gav god mening.
           Jeg tænkte at så kunne jeg få en masse oplevelser sammen med nogle inspirerende og dygtige mennesker.

           Jeg har stadig en bruger på Astro-forum, men jeg bruger det næsten aldrig mere. Jeg har ikke lyst til at jeg skal bruge tid på at sætte mig ind i hvordan jeg kan lave indlæg, når det kan laves nemt og ligetil.
           Jeg kigger dog stadig ind på siden en gang imellem og ser om der er sket noget (og det er der ikke så tit).
           Det virker ganske enkelt for gammeldags.
           Her på Astronet er der god tone og der bliver holdt orden. Det er rart!

           Jeg bruger Astronet som det primære forum, hvis jeg skal nå ud til de mere ‘etablerede’ astronomer. Dvs. alle jer der læser med her, og som sidder i udstyr op over begge ører (mange af jer).
           Jeg har dog ikke været så aktiv på det seneste, men det går lidt op og ned (som mange andre ting…)

           Jeg syntes at der manglede noget for de ‘almindelige nysgerrige’ om astronomi, så derfor startede Henrik Delfer og jeg ‘Astronomi for alle’ op for nogle år siden, og min erfaring er at mange søger viden den vej.
           Folk er vant til Facebook og andre hurtige medier, så hvorfor ikke bruge dem?
           Og samarbejde er bare det bedste! Vores facebookgruppe har et ganske udmærket samarbejde med Astronet, hvor jeg/vi sender folk herover hvis de har nogle lidt mere ‘nørdede’ spørgsmål (det er ikke ment negativt), og der bliver også sendt folk den anden vej. Vi hjælper hinanden!

           Hvis astronomisk selskab skal overleve, så skal de nok ændre taktik.
           Jeg ved ikke hvordan, men et eller andet skal der nok gøres.
           Man kunne måske gøre det mere ‘simpelt’, og ikke udstille amatørastronomi som noget uopnåeligt for almindelige mennesker?
           Derudover skal AS nok overveje hvordan de kan blive landsdækkende når deres arrangementer kun foregår i Kbh. og Århus.

           Udtalelsen:
           “Desværre viser det jo meget godt at Astronomi er på vej til at blive en skrivebordshobby. Antallet af folk der benytter teleskoper, enten med kamera eller endda drister sig til at sætte øjet for okularet, er støt faldende. Vi aktive må holde ved, så godt vi kan.”
           Det er jeg ganske enkelt lodret uenig i. Jeg har igennem ‘astronomi for alle’ mødt utroligt mange mennesker som interesserer sig for emnet og som gerne vil have hjælp til udstyr eller andet. Blandt andet rammer vores fortovsastronomi-arrangementer bredt og vi har besøg af mange familier, unge, midaldrende og ældre. Kort sagt, så er hele spektret repræsenteret.
           Vi formår også at gøre det som AS har som mål, nemlig at nå rundt i hele landet.
           Vi har brugere fra hele landet, og det gør at vi pludseligt har et bredt netværk som kan hjælpe hinanden.
           Hvis en har brug for hjælp til at lære at bruge sit teleskop i f.eks. Hobro, så går der ikke lang tid før der er en anden der melder sig på banen for at tilbyde sin hjælp.
           Vi har i gruppen inspireret andre til at hoppe ud i at lave fortovsastronomi, både i lille og stor målestok, så der når vi også rundt over det hele.

           Jeg skal ikke få det til at lyde som en lovprisning af vores facebookgruppe, men min mening med at fortælle om de ting vi kan med den, er at inspirere til at Facebook kan være en god platform, hvis man laver en gruppe hvor medlemmerne føler sig trygge.

           Jeg vil slutte med at sige det som jeg siger til alle som spørger om råd til at lave fortovsastronomi:
           “Husk at byde folk velkommen når de kommer for at kigge i teleskoperne. Lad være med at sidde og snakke med dine venner, selv om det er hyggeligt, for folk vil ikke forstyrre, selvom det er spændende. Så går de hellere igen”


           Erland Kruse Hansen
           Meade Telescope ACF-SC 203/2000 LightSwitch 8 GoTo

           ASTRONOMI FOR ALLE - En facebookgruppe for alle astronomiinteresserede!

           #329291

           Torben Taustrup
           Admin
            • Neutron star

            Har netop modtaget kontingentopkrævningen for 2023.

            Har læst referatet fra seneste generalforsamling, og jeg må konstatere, at mine bemærkninger om de efter min mening markant store udgifter ved etableringen af den digitale Astronomisk Guide overhovedet ikke er nævnt. Jeg opforderer til, at referatet opdateres.
            I øvrigt informerede jeg også om, at SOSAs formand Mogens Blichfeldt var gået bort tidligere på året. Han var medlem af selskabet i mange år, og hans bortgang er ikke blevet nævnt i referatet.

            https://astronomiskguide.dk/Astrofotos

            Man kan læse mere om dette i mit referat af generalforsamlingen i et tidligere indlæg i denne tråd.

            Her er det officielle referat
            https://astronomisk.dk/wp-content/uploads/2022/05/Referat-fra-generalforsamling-i-Astronomisk-Selskab.pdf

            Jeg er godt klar over, at man i forbindelse med en tidligere generalforsamling, som i øvrigt blev kørt over Zoom, havde vedtaget budgettet, men jeg tror ikke, at der var mange der forstod, hvad det egentlig var, at man ville bruge pengene til. I øvrigt var lyden fra nogle af deltagerne ret ringe, og især kassererens forbindelse var dårlig, og der var flere udfald.

            En bevilling på 25.000 kr. kom igennem ved den seneste generalforsamling, selvom der i den forløbne periode ikke har været udlånt instrumenter.

            Som jeg tidligere har skrevet, er jeg medlem af instrumentudvalget. I det forgangne år har man indkaldt til møde, men jeg kunne ikke deltage, da det var med meget kort varsel, og efterfølgende har sjællænderne så været i gang med at se på instrumentbeholdningen, og her i sommer er der indkøbt helt nye instrumenter, som et par stykker er i gang med at teste.

            Jeg har forsøgt at få mere gang i kommunikationen med bestyrelsen, og har efterlyst oplysninger, men der sker simpelthen ikke noget.

            Nu overvejer jeg så, om jeg skal betale kontingent for det kommende år, for jeg er ærligt talt skuffet over, hvordan tingene kører i foreningen.

            TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

            #329297

            jens.jacobsen
            Deltager
             • Neutron star

             Hvilke instrumenter er indkøbt, og hvordan kan man se hvad vi egentligt har?
             Hvor opbevares instrumenterne?
             Hvem har forsikret instrumenterne og for hvilket beløb?

             mvh
             Jens

             #329298

             Torben Taustrup
             Admin
              • Neutron star

              Hej Jens

              Der er indkøbt følgende instrumenter:

              Skywatcher Skyhawk
              Celestron Starsense
              Skywatcher Star Discovery

              De kommer på instrumentlisten, når de er klar til at blive udlånt.
              Vi har talt om, at der skal være udlån både på Sjælland og i Jylland.

              Jeg har ikke kendskab til forsikringsforhold.

              Mvh
              Torben

              TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

              #329299

              Rudi
              Deltager
               • Neutron star

               .., og igen bliver Fyn forbigået.

               /Rudi B. Rasmussen

               #329300

               clauskaf
               Deltager
                • Nova

                Jeg er ikke længere selv medlem af AS, men vil støtte Erland i hans indlæg. Hvis man har indkøbt disse instrumenter for et mere “folkeligt” input , så kunne de måske
                tjene som “murbrækker” ind i selskabet for en fremtidig (amatør)astronom. Jeg har ladet mig fortælle at Erland planlægger flytning til Fyn, hvis det er tilfældet, så er jeg sikker på at det vil styrke Fyn

                Hilsen Claus

                #329303

                Torben Taustrup
                Admin
                 • Neutron star

                 Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg ikke længere er medlem af selskabet pr. 2023.

                 TOC Observatory - "http://tocobs.org -14.5″ – f:4,2 Newt - Atik383 - ZWO2600-mono – SXV H9 - QHY8L-color - SkyWatcher 80 mm ED refraktor - 60 mm F:6 apocromat - TAL Apolar 125 f : 7,5.

                Viser 15 indlæg - 1 til 15 (af 18 i alt)
                • Du skal være logget ind for at svare på dette indlæg.